Általános Szerződési Feltételek

Mely a digitalscream.hu weboldalon keresztül történő

minden jogügyletre vonatkozik.

Érvényes: 2019. 07. 12l

To Non-Hungarian people:

We hereby inform you that due to contractual reasons we mainly sell to Hungary inland. All of our services, including sales, after-sales, webstore, etc., is solely in Hungarian. If you live or stay in Hungary, please note that we are not responsible for any problems due to lack of Hungarian knowledge. Please note, that the games we sell, might be activated over internet and/or played only from Hungary.

Please consider that before you purchase any products from us.

1. Általános rendelkezések, tudnivalók

Ön (továbbiakban: Ügyfél) webáruházunk (www.digitalscream.hu, ) használatával elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat. Internetes áruházunkban csak ezen általános szerződési feltételek alapján van lehetőség vásárolni, szolgáltatásokat igénybe venni, más feltételekkel ügylet nem jöhet létre. Ezért kérjük, webáruházunk használata előtt ismerkedjen meg az ÁSZF-el, webáruházunkat csak akkor használja, ha az abban foglaltakat megértette és azokat maradéktalanul elfogadja. Ügyfél részéről a Webáruház használata, valamint ügyleti ajánlat elküldése az ÁSZF-nek az elfogadását jelenti Ügyfél részéről.

Webáruház magára nézve kötelezőnek ismeri el a SzEK.org (Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület) Etikai Kódexét.

Az Etikai Kódex elérhető ezen a linken: http://www.szek.org/content/media/www/mediastore/0/639/131/szek-etikai-kodex.pdf.

1.1. Az üzemeltető személye

A digitalscream.hu webáruházat (továbbiakban: Webáruház) a YDM Records. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető) a jelen dokumentumban ismertetett általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szerint.

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei

Cég (üzemeltető) neve: YDM Records

Adószám: 68243003-1-23

Cégjegyzékszám: 51461489

Szerződés nyelve: magyar, iktatás nélkül

Ügylet indítás módja: kizárólag a Webáruházon keresztül

Ügyletről rendelkezés: kizárólag írásban

(az ügylethez kapcsolt ügyféli email-en keresztül)

Székhely és levelezési cím: 6000 Kecskemét, Petőfi S.u.18-20.

Ügyfélfogadási idő: hétfő-péntek 9:00 – 17:00

Internet cím: www.digitalscream.hu

Telefonszám: (06-30)784-1583

E-mail: contact@ydmrecords.com

Facebook: www.facebook.com/digitalsc

A tárhely-szolgáltató neve: Euromarknet Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

A tárhely-szolgáltató levélcíme: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

A tárhely-szolgáltató telefonszáma: 06-1/458-0000, 06-1/458-7000

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@024reg.com

A tárhely-szolgáltató weboldala: https://www.024reg.com

1.3. A Webáruház használatának megkötései

A Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az adatkezelési tájékoztatót elfogadó személy használhatja. Azaz a Webáruház használata során Ügyfélnek el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában Ügyfél köteles haladéktalanul megszakítani a Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége az Ügyfelet terheli.

Ha Ügyfél a Webáruház használatát folytatja, úgy azzal Ügyfél kijelenti, hogy az ÁSZF-ben valamint az adatkezelési tájékoztatóban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

Amennyiben Ügyfél nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Webáruház használatát, és elhagyni azt.

1.4. A Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

Webáruház célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek.

Üzemeltető a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Webáruház oldalain megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen) szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért Üzemeltető felelőssé nem tehető.

A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Ügyfél ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).

A Webáruházban való vásárlás feltételezi Ügyfél részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.

Üzemeltető semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Webáruház használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért
 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért
 • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért
 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.
 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért
 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért

Üzemeltető nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől. Üzemeltető semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.

Üzemeltető előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Ügyfél bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket.

Ügyfél teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért, különösen az esetlegesen más (harmadik) személy személyes adatainak megadásából származó jogkövetkezményekért.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Ügyfél részéről megadott adatok, paraméterek, megjegyzések, ill. bármilyen Ügyfél általi kommunikáció vagy tett értelmileg kifogásolhatóak és/vagy sértőek, megbotránkoztatóak, az ÁSZF szerint szabálytalanok, jogszabályt sértenek, vagy Üzemeltető részére érdeksérelmet okoznak, úgy az előállt helyzet jellegétől függően Üzemeltető Ügyfél ügyleti ajánlatát szabálytalannak tekintse és törölje, vagy akár Ügyfelet a Webáruház szolgáltatásaiból kizárja.

A megvásárolt áruval kapcsolatos bármilyen felelősségigény maximum a vételár erejéig érvényesíthető, csomagküldés esetén kiegészítve a szállítási díjjal. Üzemeltető minden felelősséget kizár olyan esetben, ha a megvásárolt áru a számítógépben (konzolgépben, dvd lejátszóban, …), annak bármilyen alkatrészében, vagy magában a Windowsban, másik szoftverben, adatokban vélelmezett vagy valós kárt okozna. Különös tekintettel kizárunk minden káreseményre vonatkozó kérést 48x vagy annál gyorsabb CD-ROM meghajtók használata esetén.

Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek, akiknek adatkezelési gyakorlatáért és más tevékenységéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Webáruház oldalain található termék és márkanevek, logók, nemzetközi jelölések, termékképek és borítók a jogos tulajdonosuké, ott kizárólag információnyújtás céljából szerepelnek.

A Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga Üzemeltető tulajdona. A Webáruház oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

Üzemeltetőn kívül a Webáruházra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház vagy Üzemeltető javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt Webáruházról, valamint a Webáruház és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén Üzemeltető jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a digitalscream.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely Üzemeltető adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

1.5. Hatályosság, nyelv, írásbeliség, általános tudnivalók

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.

Az indított ügyletekkel megkötésével, módosításával, visszavonásával kapcsolatos rendelkezés, megegyezés és kommunikáció írásban zajlik. Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfél részéről az ügylet indításakor megadott email címe, Üzemeltetőnek pedig a contact@ydmrecords.com email címe közötti elektronikus levél váltás írásbelinek tekintendő.

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is magyar nyelven történik, a szerződés nyelvezete a magyar, arra Magyarország joga az irányadó.

A megkötött szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, és nem kerül iktatásra.

A számla a szerződés hiteles dokumentuma. A vásárlást igazoló bizonylatot (a részére átadott számlát) Ügyfélnek meg kell őriznie. Utólag számlamásolatot kiállítani és kiadni (a visszaélések elkerülése végett) Üzemeltetőnek nem áll módjában.

1.6. A szerződés további alapvető paraméterei

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat, valamint azok árait Ügyfél az árucikk információs oldalán ismerheti meg, még megrendelése leadása előtt.

Általánosságban érdemes tudni, hogy

Kérjük, hogy amennyiben nehezen olvasható részt talál a hátlapon a rendszerigénynél, vagy további kérdése merülne fel, tájékozódjon a kiadó honlapján. Ezzel kapcsolatban utólagos észrevételt, panaszt sajnos nem áll módunkban elfogadni.

Az Ügyfél által a Webáruházban történő rendelés leadása, vételi ajánlata még nem minősül megkötött szerződésnek, a Webáruháznak a rendelésről küldött azonnali, automata adatismétlő levele pedig nem minősül a cégünk részéről a vásárlási kérés elfogadásának.

Üzemeltető az Ügyfél ügyleti ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről és annak lényegi paramétereiről (kiszállítás/átvétel ideje, csomagazonosító, átvételi kód stb.). Ezen emailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak emailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II.26.) 18. § szerinti “tartós adathordozón” történő visszaigazolás és tájékoztatás követelményének. A fentiekre tekintettel Ügyfélnek ezeket a dokumentumokat meg kell őriznie, és tartalmukkal meg kell ismerkednie.

Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy a levélben feltüntetett összegeken felül Ügyfelet már semmilyen más fizetési kötelezettség nem terheli Üzemeltető felé, harmadik fél felé azonban megjelenhet további fizetési tétel, amennyiben

1.7. Regisztráció, adatmegadás

A Webáruház használata külön regisztrációt nem igényel. Tartalma bárki számára megtekinthető, funkciói bárki számára elérhetőek, akik az ÁSZF-et elfogadják. A Webáruház használata, ott ügylet indítása (rendelés, személyes foglalás kérés, értesítés kérés stb.) önkéntes alapon működik, az ügyletek kivitelezéséhez azonban – értelemszerűen – Ügyfél részéről adatok megadására van szükség.

2. Megrendelés

2.1. A termékek

Ügyfél a Webáruház konkrét, egyes árucikkekre vonatkozó oldalain tekintheti meg az egyes termékek, kiadványok lényeges tulajdonságaira, jellemzőire, áraira vonatkozó tájékoztatást. Ez a tájékoztatás lehet szöveges vagy képes formátumú .

Webáruházban szereplő készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Webáruház adatbázisa frissítve lett. Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így (lefogyóban levő) egyes árucikkeket annak ellenére kaphatónak mutathat még a Webáruház, hogy azok időközben elfogytak.

Amennyiben kérdés merül fel, úgy Ügyfél az Üzemeltető felé annak elérhetőségein tudja jelezni azt, a félreérthetőség elkerülése végett lehetőleg írásban, email útján, azonban Üzemeltető Ügyfél eszközeiről nem tud nyilatkozni, Ügyfél felelősségét ezekben a döntésekben nem tudja átvenni.

Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének kell tekinteni, ha az árucikk a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál előnyösebb, kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik.

Az egyes termékkörök jellemzőit az ÁSZF ide vonatkozó fejezetében ismerheti meg.

2.2. Az árak

Webáruház árucikkeinek, szolgáltatásainak (pl. kiszállítási díjak) árai a termékkörre vonatkozó mindenkori áfát nem tartalmazzák illetve nem terheli alanyi adómentes, azok egységárak és magyar forintban értendőek. Az árucikkek ára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés költségeit.

Üzemeltető az árváltoztatás jogát fenntartja.

Az extra akciók a készletek erejéig és a Webáruházban feltüntetett ideig érvényesek. Erről részletes tájékoztatást mindig az adott árucikk információs oldala nyújt.

A feltüntetett árak mindig a végárak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák. Amennyiben egy kiadványon (pl. kiadói reklámban) több devizában is fel van tüntetve az ár, a magyar forintban feltüntetett ár az érvényes, a nem forintban szereplő ár pedig nem érvényes.

Amennyiben Üzemeltető minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre egy árucikknél, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, irreális árakra, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os árra, akkor Üzemeltető nem köteles az árucikket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja Ügyfélnek a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Áfa visszatérítés: Üzemeltető az áfát semmilyen esetben sem téríti vissza.

2.3. A megrendelés, vásárlás konkrét menete

Ügyfélnek ügylet indításra, vételi ajánlat megtételre kizárólag a Webáruházon keresztül van lehetősége. Más formában (telefon, e-mail, fax, postai levél, levelezőlap stb.) küldött ajánlatokat – jogi okokból – Üzemeltető nem tud elfogadni.

A kiválasztott árucikket a „Kosárba” gombra kattintva lehet a virtuális kosárba helyezni. Amennyiben Ügyfél egy cikkből több példányt szeretne, úgy annyiszor kell a „Kosárba” gombra kattintania, ahány példányt szeretne.

Üzemeltető nagykereskedelemmel nem foglalkozik, ezért fenntartja a jogot, hogy csak háztartásban használatos, kiskereskedelmi mennyiséget szolgáljon ki egy Ügyfélnek (ez – árucikktől függően – egyféle termékből jellemzően max. 2-5 példány).

Ezt követően, a kosarat megtekintve Ügyfél a kivánt átvételi mód gombjára kattintással tud átlépni a szükséges adatai megadásához, és a „Megrendelem” gombra kattintva tudja Ügyfél a vételi/ügyleti ajánlatát elküldenie.

Az adatok megadása során, az adatbeviteli hibák javítására az ajánlattételi folyamat végén, a „Megrendelem” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A Kosár tartalma a megrendelés elküldését megelőzően bármikor változtatható, tételei törölhetőek. Az ügyleti ajánlattétel (pl. megrendelés) elküldését követően – a cselekvés lezárását is jelezve – a kosár kiürül, a Webáruház visszaáll alap állapotába.

Amennyiben kiszűrhető hibát talál Webáruházunk egy adatmező kitöltésénél, úgy azt a mezőn egyből jelzi piros színnel. Tekintettel azonban a kérdés összetettségére, a Webáruház automatikus ellenőrzése nem tud pl. logikai vagy elírási hibákat kiszűrni, ezért ugyan ha oldalunk nem is jelez hibát, attól még egy megrendelés, ügylet indítás lehet szabálytalan, hiányos – és így befogadhatatlan.

Ügyfél részéről az ügylet indítás, rendelés leadás nem jelent megkötött ügyletet. Ebben a lépésben csak Ügyfél tett ajánlatot.

Ügyfél az általa leadott ügyleti ajánlatról (rendelés, értesítés kérés, személyes foglalás) adatismétlő emailt kap a Webáruház automata rendszerétől, közvetlenül a „Megrendelem” gombra kattintás után, “Megerősítés kérés …) tárggyal. Ez az adatismétlő levél írásban megismétli azokat az adatokat és paramétereket, melyeket Ügyfél a Webáruház ide vonatkozó megrendelő oldalán megadott, kiválasztott. Az adatismétlő levél célja az Ügyfél által megadott adatok, és a kiválasztott egyéb ügyleti paraméterek írásbeli rögzítése, valamint hogy Ügyfél azokat még egyszer át tudja tekinteni, és – az ügylet jellegéből adódóan – ajánlatát ezen levél tetején található link segítségével véglegesen meg tudja erősíteni, ezzel véglegesítve, aktualizálva ajánlattételét (rendelését).

Ügyfél köteles az adatismétlő levél tartalmát, amennyiben van mellékletét ill. linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy egyéb adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Ügyfelet terheli, Ügyfél felelőssége.

Amennyiben az Ügyfél nem erősíti meg ajánlatát, akkor az – mint téves ajánlat – törlésre kerül. Erről Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet. Ügyfélnek az ajánlata megerősítésére az ajánlat jellegéből adódó határidőn belül (jellemzően két óra) kell sort kerítenie, mindenképpen még azelőtt, hogy az ajánlatban szereplő feltételek/körülmények tarthatatlanná válnának. Csomagküldés esetén a rendelési ajánlatot mindenképpen azelőtt kell Ügyfélnek megerősítenie, hogy a csomagkiszállítási időpontnak megfelelő csomagzárás ideje elérkezne. (A várható csomagzárási idők az egyes átvételi módoknál vannak jelezve.)

Az adatismétlő levél Üzemeltető részéről semmilyen kötelezettség-vállalást, ajánlat elfogadást sem jelent.

Amennyiben az ajánlat tétel során hiányos vagy felismerhetően hibás adatok kerültek megadásra Ügyfél részéről, vagy olyan paraméter kerül beírásra, mely az ÁSZF egyértelmű el nem fogadását jelzi, úgy Ügyfél ajánlata hibásnak minősül, és törlésre kerül. Üzemeltető erről az Ügyfelet tájékoztatja.

Webáruház az ügylet értelemszerű érvényességi ideje alatt, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni vásárló megrendelését, ennek hiányában vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Ha egy Ügyfél részéről a Webáruházban több darab ajánlattétel kerül leadásra, azt Webáruház külön ajánlatokként (rendelésekként) fogja kezelni és pl. több csomagrendelés esetén a szállítási díj minden megrendelésnél külön felszámításra fog kerülni. Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy (az éppen az Ügyfél érdekeit szem előtt tartó) gyors, részben automatikus rendelés-feldolgozási rendszere miatt a külön (akár több órányi eltéréssel) leadott csomagrendelések utólagos összevonására és egy csomagban küldésére nem tud vállalkozni. Üzemeltető, amennyiben a technika adottságok engedik, igyekszik erre tekintettel lenni és pl. az ilyen csomagokat összevonni, de azt nem tudja szavatolni.

Üzemeltető az Ügyfél ügyleti ajánlatát külön elfogadó (Rendelés visszaigazolás …” tárgyú) e-mail útján fogadja el (ami nem az adatismétlő levél), melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, annak paramétereiről.

Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy a Webáruházban leadott rendelések hétközben, munkanapokon, munkaidőben kerülnek feldolgozásra, tehát például a hétvégén leadott rendeléseknek hétfő 9:00-tól indul a feldolgozásuk.

Ügyfél amennyiben az adatbevitel során hibát vétett, és az automatikus e-mail átnézése során azt észreveszi, az alábbi e-mail címen tud módosítást kérni: web@cdgalaxis.hu

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Ügyfél sorozatosan nem rendeltetésszerűen használja Webáruház valamely szolgáltatását, (sorozatos befoglalás és át nem vétel, sorozatos át nem vett csomagrendelés stb.), úgy szolgáltatásai köréből Ügyfelet kizárja, és szükség szerint Ügyféllel szemben jogi lépéseket tesz kára megtérítésére.

2.4. A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie.

Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre észszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet észszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – észszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

2.5. A választható átvételi módok

Ügyfél a kiválasztott árucikkek átvételére jellemzően többféle lehetőség közül választhat, melyek közül a neki megfelelőt az ügyleti ajánlata során választhatja ki.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos esetekben (az árú vagy az akció jellegéből kifolyólag, terjesztési megkötés, technikai okok, rendkívüli időszak, speciális premier miatt stb.) megváltoztassa a Webáruház napi forduló időpontját, csomagzárás időpontját és egyéb paramétereit, korlátozza a választható átvételi módokat.

Ezen rendkívüli időszakokban Ügyfél az aktuális csomagzárásról (pl.) Webáruház kiszállítási mód választó képernyőjéről tájékozódhat.

Ügyfél ügyleti ajánlatát követően kap egy automatikus adatismétlő levelet a Webáruháztól, mely szimplán a megadott paraméterek megismétlését jelentik, semmiképpen sem az ajánlat feldolgozását és befogadását. Ügyfélnek az ügylet megerősítésére 2 munkaóra áll a rendelkezésére, ezen határidő után foglalás kérése, mint téves, törlésre kerül.

A lejárt foglalásokat Üzemeltető a határidő lejártakor (záráskor) automatikusan törli, a példányokat felszabadítja.

Az Üzemeltető irodájában alapvetően a webáruházban megrendelt termékek átvételére van lehetőség.

2.5.2. Házhozszállítás DPD futárszolgálattal

Ezen átvételi módnál az Ügyfél által kiválasztott árucikkek egy általa megadott helyszínre (pl. otthon, munkahely) kerülnek kiszállításra a DPD országos csomagszállító cég (továbbiakban: DPD) szolgáltatásán keresztül.

A szolgáltató partner neve: DPD Hungária Kft.

Honlapja: https://www.dpd.com/hu

Online nyomkövetés: https://www.dpd.com/hu_privatugyfelek#!tracking

Telefonszáma: +36 1 501-6200

Email címe: dpd@dpd.hu

Várható érkezés: 2 munkanap (a csomag feladását követő munkanap)

az aktuális forduló időpontig leadott és megerősített,

szabályszerű, befogadott rendelések esetében

Várható forduló idő: délután 15:00 óra

Várható csomagzárás: délután 15:30 óra

Ezen átvételi módnál általában a következő munkanap, valamikor 8-17 óra között kerül kiszállításra a megadott címre a csomag.

Ügyfél rendelése (vételi ajánlata) leadásakor a Webáruházban megtekintheti, hogy éppen melyik (általában két) várható kiszállítási napra van lehetőség csomagkiszállítást kérni az adott rendelési napon, melyek közül Ügyfél szükség szerint választhatja mindkettőt, vagy csak az egyiket. Más, fel nem tüntetett nap azonban – azon a rendelési napon – nem választható. A választott várható kiszállítási nap vagy napok az adatismétlő levélben is rögzítésre kerülnek, és Ügyfélnek rendelése megerősítésére az időrendben következő, kért várható kiszállítási nap csomagzárásáig van lehetősége.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelzett kiszállítási nap várható kiszállítási nap. Bár Üzemeltető és a Sprinter mindent megtesz annak betartásáért, jogi értelemben a csomag megérkezése nem garantált az adott napra, a rendelés befogadása esetén sem.

A DPD körfuvar keretében juttatja el a címzettekhez a csomagokat, ezért ez a szolgáltatásforma nem teszi lehetővé pl. a kiszállítási intervallum szűkítését, az előzetes telefonos egyeztetést, a névre szóló, személyazonosítást követő kiadást. A DPD fenntartja magának a jogot, hogy az adott intervallumon belül szabadon érkezhessen meg az adott címre, és ott átadja a csomagot annak, aki a megadott csomagcímzett említésére jelentkezik. Amennyiben a címen nincs ilyen személy, akkor – értesítő hagyása mellett – a DPD betárolja a depóba a csomagot. Amennyiben az átvétel meghiúsulás oka ezt nem zárja ki (pl. rossz cím, átvétel megtagadás eleve lezárja a csomag kézbesítését), általában megkísérel egy második kiszállítást a rákövetkező munkanap, majd a csomagot visszairányítja Üzemeltetőhöz. Ha a meghiúsult csomagkézbesítésnél a cím jó volt, akkor általában a DPD 5 napig tárolja a helyi depóban a küldeményt, ez alatt az idő alatt a címzett telefonon egyeztetni tud a DPD ügyfélszolgálatával a megadott telefonszámon a csomaggal, és annak esetleges újra kikézbesítésével kapcsolatban.

Tekintettel arra, hogy a fent leírt általános kiszállítási menet a DPD szolgáltatása, azt DPD bármikor megváltoztathatja (pl. második kiszállítás törlése), erre Üzemeltetőnek nincs ráhatása. Ügyfélnek amennyiben konkrét kérdése van, azt a DPD ügyfélszolgálatán tudja feltenni azt.

Webáruházunkban várható másnapi kiszállítással általában 15 óráig lehet leadni rendelést ezen átvételi módnál, és a DPD csomagok csomagzárására jellemzően 15:30-kor kerül sor.

Ügyfél a csomaggal kapcsolatban az Üzemeltetővel a várható megérkezés előtti munkanap általában 15:30-ig tud egyeztetni, eddig van lehetőség a csomag megerősítésére és lemondására is. Ez után az időpont után a kiszállítással kapcsolatban a várható kiszállítás napjának reggelétől (8 óra) a kiszállítóval magával tud egyeztetni az Üzemeltetőtől előző nap kapott csomagindító e-mailben szereplő csomagazonosítóra hivatkozva. Fontos, hogy a kiszállító nem fogja érkezés előtt automatikusan telefonon keresni Ügyfelet, így ha Ügyfélnek egyeztetni valója akad a kiszállítóval, neki kell megkeresnie a DPD ügyfélszolgálatát.

Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy ezen kiszállítás a DPD szolgáltatása, annak paramétereit és feltételeit tehát Üzemeltető nem tudja módosítani. Ügyfél ajánlattétele (rendelése) kapcsán el kell fogadja a DPD kiszállítási feltételeit, azoktól eltérő igény megfogalmazása az ügyleti ajánlatot (rendelést) semmissé teszi.

Amennyiben Ügyfél nem tud olyan címet adni (pl. akár munkahely, portaszolgálat is), ahol napközben mindig lesz valaki, aki át tudja venni a csomagot (ennek nem kell szükségszerűen személyesen Ügyfélnek lennie, lehet egy munkatárs, egy családtag, és nap közben akár változhat is), akkor sajnos a csomagküldésre nincs lehetőség. Szintén nincs lehetőség postafiókra csomagot küldeni. Ilyen esetekben Ügyfélnek másik átvételi módot kell választania vagy el kell állnia a megrendeléstől.

Ügyfél vételi ajánlatát Üzemeltető a “Rendelés visszaigazolás …” tárgyú email kiküldésével fogadja el. Ezen levélben pontosan meg van ismételve minden csomagparaméter, valamint ebben található meg a csomagazonosító is, ami majd a kiszállító felé azonosítja a csomagot.

Üzemeltetőt a rendelést visszaigazoló levél hiányban semmi kötelem nem illeti, hiszen Ügyfél vételi ajánlatát még nem fogadta el.

Üzemeltetőt a rendelés visszaigazoló levél hiányban semmi kötelem nem illeti, hiszen Ügyfél vételi ajánlatát még nem fogadta el.

2.6. Fizetés módja

Az igénybe vehető fizetési módozatokat az átvételi mód határozza meg.

Itt banki átutalással vagy internetes fizetésre alkalmas bankkártyával lehet fizetni, melynek a módjai a következők:

 • Átutalásos fizetés esetén, a megrendeléséről küldött e-mailben megadott bankszámlaszámunkra kérjük a pontos összeget átutalni, megjegyzésként a rendelés-azonosító számot is feltüntetve. A pénz várhatóan 1-2 munkanapon belül érkezik meg hozzánk
 • Bankkártyás fizetés esetén a megrendelés leadása után a Barion biztonságos internetes bankkártya-elfogadási felületére irányítjuk át, így Ön közvetlenül a Banknak adja meg a szükséges kártya-adatokat, nem nekünk. A Bank csak internetes fizetésre alkalmas bankkártyát fogad el (összes dombornyomású Visa vagy Mastercard és az internetes fizetésre készült speciális kártyák; Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro kártyák közül pedig azok, amelyek alkalmasak internetes fizetésre).

2.7. Számlázás

Kérjük vegye figyelembe, hogy mivel csak Magyarország területén belül értékesítünk, ezért a számla is csak magyarországi névre/címre szólhat. A számla mindig tételesen, név szerint, beazonosíthatóan tartalmazza a megrendelt árucikkeket és kiállításától eltekinteni nem tudunk.

Fontos tudni, hogy a jelenlegi magyar szabályozás megköveteli a számla konkrét névre és címre szólását, ezért amennyiben postafiók vagy láthatóan helytelen adatok szerepelnek számlaadatokként, sajnos az hibás ügyleti ajánlatnak minősül, és Üzemeltető azt visszautasítja majd törli.

Amennyiben a számlát másik névre kéri mint ami pl. a kiszállítás neve/címe volt, kérjük, a csomagrendelési oldalon a „Számlaadatok egyedi megadása” gombra kattintva töltse ki a számlaadatokat.

Kérjük, rendelése során kellő gondossággal járjon el, mivel utólag számlát más névre és címre kiállítani már nincsen lehetőségünk.

Az árucikkek küllemével, tartalmával kapcsolatban – pénztártól való távozás után, különösen szoftverek esetén – Üzemeltetőnek nincs lehetősége panaszt elfogadni.

2.8.2. Csomag átvétele

Üzemeltető minden megrendelést egy erős, ellenálló, ugyanakkor diszkrét kartondobozba csomagol. A csomagokat indulás előtt rögzített tartalom ellenőrzésnek és súlymérésnek veti alá, majd egyedi – Üzemeltető nevével jelzett – egyszer használatos, a dobozra eltávolíthatatlanul felragadó ragasztószalaggal lezárja.

A csomag átvételekor Ügyfélnek meg kell győződnie arról, hogy a csomag ép, az Üzemeltető nevével jelölt lezáró szalagok megvannak és sértetlenek a csomagon. Rendellenesség tapasztalása esetén Ügyfélnek jegyzőkönyvet kell felvetetnie a kiszállítóval.

2.9. Külföldi szállítás, külföldi használat

Csomagot kizárólag Magyarországon belüli címre tudunk küldeni, külföldre jelenleg nem szállítunk. Éppen ezért kérjük rendelése leadásakor mindig magyar címet szíveskedjen megadni a számlaadatokhoz is.

5. Panaszkezelés módja

Ön alapvetően kétféle panasszal élhet, melynek kezelése és szabályozása törvényileg is eltér egymástól. Ön élhet általános panasszal, illetve konkrét szavatossági panasszal. Minőségbiztosítási okokból minden panaszos jegyzőkönyvet vezető beosztású munkatársunk vizsgál ki.

5.1. Általános panaszok kezelésének módja

Az 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint Ügyfél a YDM Records. munkatársainak magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban (akár e-mailben is) közölheti cégünkkel.

Szóban tett panaszt – amennyiben a panasz jellege lehetővé teszi – Üzemeltető azonnal kivizsgálja, és ha lehet, orvosolja.

Amennyiben erre nincs lehetőség, vagy Ügyfél nem ért egyet a felkínált rendezési ajánlattal, Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról, és 30 napon belül írásban tájékoztatja a panasz kivizsgálásával, ill. álláspontjával kapcsolatban.

5.2. Általános szavatossági tudnivalók

Webáruház szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. V. tv. -ben (Ptk-ban) és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak. A Webáruházban vásárolt árucikkekre az általános szavatosság szabályai érvényesek, mivel a Webáruházban kapható árucikkek nem tartoznak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jogszabály hatálya alá.

Az általános szavatossággal kapcsolatban a jelenlegi törvényi szabályozás (Ptk.) főbb paramétereiben, többek között így rendelkezik:

Kellékszavatosság:

1. A hibás teljesítés általános szabályai

6:157. § [Hibás teljesítés]

(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem]

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

2. Kellékszavatosság

6:159. § [Kellékszavatossági jogok]

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra]

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6:161. § [Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól]

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

6:162. § [A hiba közlése]

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

(3) Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.

(4) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

(5) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6:165. § [Az érvényesített szavatossági igény terjedelme]

(1) A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

(2) Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6:166. § [Költségviselés]

(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(2) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6:167. § [A kötelezett gazdagodási igénye]

(1) Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Termékszavatosság

6:168. § [Termékszavatossági igény]

(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők]

(1) A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

(2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén]

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

5.3. Az egyes termékcsoportok speciális szavatossági kérdései

Az egyes árucikk csoportok eltérő szavatossági jellemzőkkel rendelkezhetnek, különösen igaz ez a nem használati tárgynak, hanem műélvezeti műnek számító szerzői jogi művekre.

Ezért is fontos megismerni, hogy milyen esetekben ki tud Ügyfél segítségére lenni, itt ugyanis Üzemeltető lehetőségei korlátozottak.

Általános termékek

Általános, nem szerzői jogi műnek számító árucikk csoportok esetén Ügyfél minden panaszával Üzemeltetőhöz tud fordulni (vagy igény szerint, amennyiben van, az árucikk képviseletéhez), és az általános szavatossági szabályok az irányadóak.

Üzemeltető kizárólag az adathordozó használhatóságát jogosult vizsgálni, és ilyen esetben eljárni. Üzemeltető azonban ilyen kérdések felmerülése esetén sem fogadhatja el bemondásra Ügyfél panaszát, azt fizikailag meg kell vizsgálnia (le kell ellenőriznie), és csak valódi hiba esetén lehetséges a csere.

5.4. A szavatossági panasz ügyintézés konkrét menete

Amennyiben Ügyfél valamilyen problémával találkozik az árucikk használata kapcsán, úgy az előző pontokban leírt feltételekkel, Ügyfélnek lehetősége van Üzemeltetőhöz fordulni panaszával. Szerzői jogi művek esetében, amennyiben szoftverről van szó, Ügyfél tudomásul veszi, hogy panasza jellege alapján lehet, hogy csak a kizárólagos kiadói technikai támogatás jogosult eljárni ügyében, és így hozzájuk kell fordulnia panaszával.

Üzemeltető panaszt „bemondásra” sajnos nem tud elfogadni, minden esetben a panaszt konkrétan kivizsgálja, valóságtartalmáról meggyőződik.

A panasz ügyintézés menetét jogszabály (19/2014. (IV.29) NGM) szabályozza, mely (többek között) így rendelkezik:

1. § (1) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt (a továbbiakban: jótállási igény) érvényesít.

(2) E rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.

2. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania.

Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.

(2) A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

(2) Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

(4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

(6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

(7) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

6. § (1) Kijavításra vagy – a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben – a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a fogyasztó nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

(2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

Üzemeltető felhívja Ügyfél figyelmét arra, hogy Üzemeltetőnek jogszabályi kötelme van az írásos panaszfelvételre, így attól eltekinteni nem tud. Szintén kötöttségek a jegyzőkönyv tartalmi elemei, ezekben ha hiány mutatkozik (pl. csomagküldéssel felküldött panasz esetében) az akadályozza az eljárást, így azokat Ügyfélnek pótolnia kell az eljárás során.

Szintén akadályozó tényező, ha Ügyfél nem tudja a vásárlását megfelelően hiteles bizonylattal (pl. számla) igazolni.

A jogszabály nem kötelezi Üzemeltetőt „azonnali elintézésre”, törvényileg 15 napon belüli rendezésre kell törekednie.

Ha a hibásnak jelzett termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy Üzemeltetőt szavatossági kötelezettség nem terheli, az árucikket nem cseréli, és vételárát sem térít vissza.

5.4.1. Panasz ügyintézés személyesen

Üzemeltetőnél történő személyes ügyintézés – a magyar törvényeknek megfelelően (19/2014. (IV.29.) NGM rendelet) – minden esetben a következőkben leírtak szerint történik.

Helye: YDM Records

Cím: 6000 Kecskemét , Petőfi S.u.18-20.

Ügyintézési idő: Hétfő-Péntek: 10-17h

 1. Az árucikket minden tartozékával együtt, tiszta állapotban kell visszahozni.
 2. A panasz alapját képező vásárlás (szerződéskötés) tényét, az ellenérték megfizetését azonosítható, minden kétséget kizáró módon tanúsító okirat igazolja (pl. számla), melyet Ügyfélnek el kell hoznia magával. Ennek hiányában sajnos panasz nem fogadható.
 3. Ügyfél szándéka jelzésekor kap egy panaszbejelentő lapot, amit Ügyfélnek legjobb tudása szerint, pontosan kell kitöltenie. A panaszbejelentő lap végén van lehetőség az igény megjelölésére. Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy a törvényi szabályozások szerint Ügyfél elsősorban javítást, vagy cserét kérhet. Szavatossági panaszkezelés során pénzvisszafizetésre abban az esetben van lehetőség, ha jogos panaszát, a törvényileg előírt határidőn belül kijavítás, vagy kicserélés útján nem lehet orvosolni.
 4. Az Ügyfél által kitöltött bejelentő lap valamint a vásárlást igazoló bizonylat alapján Üzemeltető munkatársa egy átvételi jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv két példányban készül, és az egyik példányt (a bejelentő lap másolatával együtt) Ügyfélnek helyben átadja – az árucikket pedig átveszi Ügyféltől. Üzemeltető felhívja Ügyfél figyelmét arra, hogy innentől a panaszával kapcsolatban ezzel a jegyzőkönyvvel tud Ügyfél ügyet intézni. (Tekintettel arra, hogy ez egy átvételi elismervény, mindenképpen erre a papírra lesz szüksége a későbbiekben, kérjük vigyázzon rá!)
 5. Az ellenőrzéssel kapcsolatos lépések és a jegyzőkönyv készítési kötelezettség miatt sajnos azonnali, helybeli ügyintézésre nincs lehetőség. Azaz az árucikket minden esetben Üzemeltetőnél kell hagyni.
 6. Az átadott árucikket Üzemeltető ill. az Üzemeltető által szükség szerint igénybe vett bevizsgáló hely gondos teszteknek veti alá. Mindezek jegyzőkönyvezésre kerülnek, majd Üzemeltető szintén jegyzőkönyvben megfogalmazza az eredményt, és erről Ügyfelet a megadott elérhetőségén írásban (email) tájékoztatja.
 7. Az átadott átvételi elismervény ellenében Ügyfél az értesítést követően Üzemeltetőnél tudja átvenni a termékkel kapcsolatos jegyzőkönyvet, valamint az eredménytől függően a cserepéldányt, vagy magát az eredeti adathordozót.

Az átvételi elismervény jellege miatt személyesen megkezdett ügyintézés csomagküldéses ügyintézéssé nem átváltoztatható, a személyesen indult panaszt személyes ügyintézés keretében van csak lehetőség lefolytatni.

5.5.1.  Bejegyzés a vásárlók könyvébeA bejegyzésekre Üzemeltető 30 napon belül írásban válaszol.

Panasszal elsősorban a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: http://jarasinfo.gov.hu/.

Társaságunk székhelye szerint illetékes járási hivatal:

Budapesti Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Járási Hivatala

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Telefonszám: +36 1 896 4379
E-mail: titkarsag@11kh.bfkh.gov.hu
Járás illetékességi területe: Budapest XI. kerület

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutóda:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Székhely és Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Telefonszám: +361/7951700

Telefax: +361/7950697

5.5.3. Békéltető TestületA termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Ön eljárást kezdeményezhet az illetékes szakmai kamara mellett működő, az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületnél is. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt Békéltető Testület illetékes.

Cégünk székhelye/üzlete szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.


A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A békéltető testületek teljes listáját a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5.5.4. European Online Dispure Resolution Platform – Európai Online Vitarendezési PlatformAz Európai Bizottság létrehozott egy olyan honlapot, amelyen keresztül lehetőség nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó vitákat ezen keresztül rendezzék, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók a távolságok ellenére is tudják érvényesíteni jogaikat.


Honlap: http://ec.europa.eu/odr/

5.5.5. Bírósági eljárásÜgyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

6. A szerződéstől történő elállás

6.1. Elállás/felmondási tájékoztató

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tájékoztató szöveget az ÁSZF 4. sz. melléklete tartalmazza.

6.2. Általános rendelkezések az elállással kapcsolatban

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezik az elállási joggal kapcsolatban, többek között az alábbiak szerint:

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés

szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. §

(2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.”

Amennyiben Ügyfél a szerződéstől el kíván állni, úgy az elállásról szóló nyilatkozatát szóban, vagy írásban, a web@cdgalaxis.hu email címre, vagy ajánlott postai küldemény keretében közölheti Üzemeltetővel. Elállását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 22. § (4) bekezdése alapján a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő módon gyakorolta.

Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy elállás esetén az általa kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül Ügyfél számára visszatéríti. Az Üzemeltető a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket nem vállalja, melynek megfelelően ezen költségeket fogyasztó köteles viselni, kivéve ha a termék postai úton nem küldhető vissza. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Üzemeltető Ügyfél részére a kérdéses összeget bankszámlára vagy postacímre utalással téríti meg. Készpénzes kifizetésre sajnos ügyviteli okokból nincs lehetőség.

Személyes ügyintézés esetén Ügyfélnek (az árucikken kívül) magával kell hoznia a vásárlást igazoló bizonylat (különösen ilyen a számla) eredeti példányát is, bemutatás céljából. Üzemeltető irodájában ki kell töltenie (ha nem hozott magával előre megírtat) egy elállási szándéknyilatkozatot, majd átvételi elismervény mellett Üzemeltetőnek át kell adnia az árucikket.

Amennyiben Ügyfél küldemény útján kívánja az elállást intézni, úgy a küldeménybe az árucikken kívül el kell még helyeznie a vásárlást igazoló bizonylat (különösen ilyen a számla) másolatát, valamint egy nyilatkozatot az elállási szándékáról (melynek tartalmaznia kell azt is, hogy milyen bankszámla számra, vagy postacímre kéri a visszatérítést elutalni). Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy portósan, utánvételesen, vagy egyéb terheléssel feladott küldeményeket nem áll módjában átvenni. A küldemény megérkezése után Üzemeltető a csomagot vezető jelenlétében bontja ki, és rögzíti annak tartalmát, állapotát, az esetleges hiányosságokat. Üzemeltető ezek után Ügyfelet haladéktalanul, email útján tájékoztatja a küldemény megérkezéséről, tájékoztatja a benne fellelt esetleges hiányosságokról, vagy pedig rendben levőség esetén, az elállási eljárás megkezdéséről.

Az elállási jog gyakorlása során Ügyfél jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári Törvénykönyv 1: 5. §.).

6.4. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet:

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l)lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed. „

6.5. Számítógépes szoftvert vagy képfelvételt nem tartalmazó árucikkel kapcsolatos elállás szabályai

A fentiek alapján a külön szabályozás alá nem eső, a fenti kormányrendelet 29.§ alá nem tartozó árucikkek esetében

 • Ügyfél a szerződéstől tizennégy naptári napon belül indokolás nélkül elállhat.
 • Elállási jogát (a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében) a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja.
 • Amennyiben Ügyfél a szerződéstől el kíván állni, úgy az elállásról szóló nyilatkozatát szóban, vagy írásban, a web@cdgalaxis.hu email címre, vagy ajánlott postai küldemény keretében közölheti Üzemeltetővel. Elállását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 22. § (4) bekezdése alapján a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő módon gyakorolta.
 • Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy elállás esetén az általa kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül Ügyfél számára visszatéríti. Az Üzemeltető a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket nem vállalja, melynek megfelelően ezen költségeket fogyasztó köteles viselni, kivéve ha a termék postai úton nem küldhető vissza. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazzuk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja: e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Személyes ügyintézés esetén Ügyfélnek (az árucikken kívül) magával kell hoznia a vásárlást igazoló bizonylat (különösen ilyen a számla) eredeti példányát is, bemutatás céljából. Üzemeltető üzletében ki kell töltenie (ha nem hozott magával előre megírtat) egy elállási szándéknyilatkozatot, majd átvételi elismervény mellett Üzemeltetőnek át kell adnia az árucikket.
 • Amennyiben Ügyfél küldemény útján kívánja az elállást intézni, úgy a küldeménybe az árucikken kívül el kell még helyeznie a vásárlást igazoló bizonylat (különösen ilyen a számla) másolatát, valamint egy nyilatkozatot az elállási szándékáról (melynek tartalmaznia kell azt is, hogy milyen bankszámla számra, vagy postacímre kéri a visszatérítést elutalni). Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy portósan, utánvételesen, vagy egyéb terheléssel feladott küldeményeket nem áll módjában átvenni. A küldemény megérkezése után Üzemeltető a csomagot vezető jelenlétében bontja ki, és rögzíti annak tartalmát, állapotát, az esetleges hiányosságokat. Üzemeltető ezek után Ügyfelet haladéktalanul, email útján tájékoztatja a küldemény megérkezéséről, tájékoztatja a benne fellelt esetleges hiányosságokról, vagy pedig rendben levőség esetén, az elállási eljárás megkezdéséről.
 • Az elállási jog gyakorlása során Ügyfél jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári Törvénykönyv 1: 5. §.).

6.6. Számítógépes szoftvert vagy képfelvételt tartalmazó művek elállási szabályai

A jogszabály 29.§ (1) bek. i) pontja alá tartozó árucikkek esetében

 • Ügyfél a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.
 • Elállási jogát (a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében) a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja.
 • Figyelemmel arra, hogy a jelen pont szerinti árucikk számítógépi szoftvernek vagy képfelvételnek minősül, a Korm. rendelet 29. § (1) i.) pontja értelmében Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát abban az esetben, ha a termék csomagolását már felbontotta.
 • A termék csomagolását felbontottnak kell tekinteni, ha a lezáró fólia sérült, manipulált, vagy a csomagoláson levő biztonsági matrica megsérült.
 • Amennyiben Ügyfél a szerződéstől el kíván állni, úgy az elállásról szóló nyilatkozatát szóban, vagy írásban, a web@cdgalaxis.hu email címre, vagy ajánlott postai küldemény keretében közölheti Üzemeltetővel. Elállását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 22. § (4) bekezdése alapján a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő módon gyakorolta.
 • Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy elállás esetén az általa kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül Ügyfél számára visszatéríti. Az Üzemeltető a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket nem vállalja, melynek megfelelően ezen költségeket fogyasztó köteles viselni, kivéve ha a termék postai úton nem küldhető vissza. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazzuk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja: e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Személyes ügyintézés esetén Ügyfélnek (az árucikken kívül) magával kell hoznia a vásárlást igazoló bizonylat (különösen ilyen a számla) eredeti példányát is, bemutatás céljából. Üzemeltető irodájában ki kell töltenie (ha nem hozott magával előre megírtat) egy elállási szándéknyilatkozatot, majd átvételi elismervény mellett Üzemeltetőnek át kell adnia az árucikket.
 • Amennyiben Ügyfél küldemény útján kívánja az elállást intézni, úgy a küldeménybe az árucikken kívül el kell még helyeznie a vásárlást igazoló bizonylat (különösen ilyen a számla) másolatát, valamint egy nyilatkozatot az elállási szándékáról (melynek tartalmaznia kell azt is, hogy milyen bankszámla számra, vagy postacímre kéri a visszatérítést elutalni). Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy portósan, utánvételesen, vagy egyéb terheléssel feladott küldeményeket nem áll módjában átvenni. A küldemény megérkezése után Üzemeltető a csomagot vezető jelenlétében bontja ki, és rögzíti annak tartalmát, állapotát, az esetleges hiányosságokat. Üzemeltető ezek után Ügyfelet haladéktalanul, email útján tájékoztatja a küldemény megérkezéséről, tájékoztatja a benne fellelt esetleges hiányosságokról, vagy pedig rendben levőség esetén, az elállási eljárás megkezdéséről.
 • Az elállási jog gyakorlása során Ügyfél jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári Törvénykönyv 1: 5. §.).

6.7. „Digitális vásárlására” vonatkozó elállás szabályai

 • Ügyfél a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.
 • Elállási jogát (a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében) a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja.
 • Figyelemmel arra, hogy a jelen pont tárgyát képező programok/tartalmak interneten történő megvásárlása szolgáltatásnyújtásnak minősül, melynek során a kódok/jelszavak és linkek elküldése, Üzemeltető részéről, a teljesítés megkezdését jelenti, így a Korm. rendelet 29. § (1) bek. m.) pontja értelmében Ügyfél – mint fogyasztó – nem gyakorolhatja elállási jogát abban az esetben, ha az elállási határidő lejárta előtt Üzemeltető a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte. A teljesítés megkezdéséhez történő beleegyezése Ügyfél részéről megadottnak minősül, ha 2. („Megrendelés”) pontban megjelölt „CD Galaxis – Megerősítés kérés” című email alapján megrendelését – a 2. pontban foglaltaknak megfelelő módon – megerősíti.
 • Amennyiben Ügyfél a szerződéstől el kíván állni, úgy az elállásról szóló nyilatkozatát szóban, vagy írásban, a web@cdgalaxis.hu email címre, vagy ajánlott postai küldemény keretében közölheti Üzemeltetővel. Elállását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ügyfél elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 22. § (4) bekezdése alapján a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő módon gyakorolta.
 • Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy elállás esetén az általa kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül Ügyfél számára visszatéríti. Az Üzemeltető a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket nem vállalja, melynek megfelelően ezen költségeket fogyasztó köteles viselni, kivéve ha a termék postai úton nem küldhető vissza. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazzuk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja: e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Az elállási jog gyakorlása során Ügyfél jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §.).

7. Biztonság és adatvédelem

7.1. Biztonságos vásárlás

Üzemeltető – a vásárlás biztonsága érdekében – maximálisan a vevők érdekeinek megfelelően jár el.

Üzemeltető kizárólag a gyártók által elismert kereskedelmi forrásokból, jellemzően képviseletektől, kiadóktól szerzi be a Magyarországon szabályosan forgalmazható árucikkeket. Szabadpolcos kiskereskedelmet nem folytat, így a termékek egészen Ügyfélhez érkezésükig egyedi, gondos, a biztonságra kifejezetten hangsúlyt fektető árukezelésen esnek át.

Csomagrendelés esetén a megrendelt termékeket erős, vastag, ugyanakkor diszkrét kartondobozba csomagolva, rögzített tartalmi ellenőrzés és súlyfelvétel után, egyedi, egyszer használatos zárszalaggal lezárva juttatja el Ügyfélhez, megbízható országos csomagküldő szolgálatok segítségével.

7.2. Biztonságos adatkezelés

Üzemeltető bárminemű céllal hozzá beérkezett adatot bizalmasan kezel, és kizárólag a megadás céljának értelmében használja azokat fel. Külső fél számára semmilyen adat sem kerül semmilyen módon átadásra – kivéve a csomagszállító szolgálat részére (feladata elvégzéséhez szükséges) adatok ideiglenes átadása. Üzemeltető szerződött partnerei azonban szintén a fent leírtak szellemében használja fel a kapott adatokat.

Üzemeltető adatkezelési tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza.

 1. sz. melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló (A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint) tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a CD Galaxis Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a CD Galaxis Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen termékek esetében áll fent jótállás?

A cégünknél kapható árucikkekre nincs sem előírt, sem önkéntes jótállás.

A jogszabály – 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet – tételesen felsorolja azon termékeket, melyekre kötelező jótállás vonatkozik. Választékunkban nincsen olyan termék, amelyre jótállási kötelezettség vonatkozna, jelenleg ilyen terméket nem árusítunk.

 3. sz. melléklet
Békéltető Testületek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu